Nieuwsbrief 11 februari 2021

Nieuwsbrief 11 februari 2021

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het laatste en meest relevante nieuws in onze provincie.

Update gladheidsbestrijding Zuid-Holland

We werken met man en macht om de bruggen en wegen ijs- en sneeuwvrij te maken en Zuid-Holland zo goed mogelijk bereikbaar te houden.

30 januari 2020

Vaarverbod om schaatsen mogelijk te maken

Door het instellen van het vaarverbod kunnen de vaarwegen bevriezen. Let op: Schaatsen op natuurijs blijft een eigen verantwoordelijkheid, dus controleer goed of het ijs dik genoeg is om veilig te schaatsen. Ook gelden de corona-maatregelen.

Eerste nieuwe fietsenstalling station Gouda open

Deze week ging de eerste nieuwe fietsenstalling bij station Gouda open voor in totaal 1400 plekken.

10 februari 2021

Inwoners dienen 47 slimme reisideeën in bij provincie

Inwoners denken mee over het bereikbaar houden van de provincie.

5 februari 2021

Uitbreiding Valuta voor Veen: winst voor boeren, natuur en klimaat

Boeren in het veenweidengebied die bodemdaling en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot van hun grond verminderen, gaan die vermeden uitstoot verkopen. Met het geld dat ze daarmee verdienen, financieren ze een deel van de benodigde investeringen.

11 februari 2021

Klimaatbestendig Zuid-Holland: 6 uitdagingen centraal in aanpak

Tegengaan van waterschade, funderingsschade en hittestress in stedelijk gebied; verzilting, veenoxidatie en overstromingsrisico’s in landelijk gebied. Dat zijn de belangrijkste uitdagingen waar Zuid-Holland voor staat door klimaatverandering.

10 februari 2021

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.