Nieuwsbrief 15 juli 2021

Nieuwsbrief 15 juli 2021

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het laatste en meest relevante nieuws in onze provincie.

Subsidie voor 7 extra projecten binnen de erfgoedlijnen

Gedeputeerde Staten stellen aan 7 extra projecten binnen de erfgoedlijnen subsidie beschikbaar.

14 juli 2021

Provincie best vertegenwoordigd bij beste Overheidsinnovatie van 2021

De provincie Zuid-Holland staat met 5 innovaties op de longlist van 41 aangedragen projecten voor de “Beste Overheidsinnovatie 2021”.

13 juli 2021

Eerste 10 scholen gaan gebouwen duurzamer maken

De provincie Zuid-Holland heeft een Rijksbijdrage van in totaal €2 miljoen ontvangen voor het programma ‘Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed.”

15 juli 2021

Unieke verzameling plantenextracten voor onderzoek en gebruik

Onderzoekers en ondernemers die zich bezighouden met bijvoorbeeld gezondheid of gewasbescherming kunnen vanaf nu terecht bij de extractenbibliotheek.

9 juli 2021

WielerRotte: een alternatieve route voor wielrenners

De Rottemeren is een prachtige plek, maar soms is het er zo druk dat recreanten elkaar in de weg zitten. Daarom is er met en voor de wielrenners nu een alternatieve route ontwikkeld: de WielerRotte.

9 juli 2021

€1,5 miljoen voor versnellen woningprojecten voor senioren

In Zuid-Holland is een grote behoefte aan betaalbare woningen voor senioren. Aantrekkelijke woningen met mogelijkheden tot ontmoeting, zodat zij prettig en gezond lang zelfstandig kunnen blijven wonen.

15 juli 2021

RH2INE-programma voorbeeld tijdens staatsbezoek aan Duitsland

Met RH2INE zetten de provincie Zuid-Holland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, samen met partners, in op een emissievrije transportcorridor tussen de havens van Rotterdam en Genua.

8 juli 2021

Ter inzage: Ontwerp regionaal waterprogramma Zuid-Holland

Het ontwerp regionaal waterprogramma ligt ter inzage van 13 juli tot en met 20 september.

Groenblauwe monitor voor weerbestendigheid van erfgoed

De groenblauwe monitor onderzoekt de staat van bomen en waterhuishouding in monumentale buitenplaatsen. De data combineren gegevens over vernatting, verdroging en verzilting op het erfgoed.

15 juli 2021

Stikstofbank biedt ruimte voor ontwikkeling

Vanwege het stikstofprobleem is het voor veel initiatieven lastig om een vergunning te krijgen. Als één van de oplossingen heeft Zuid-Holland samen met de andere provincies een stikstofbank ontwikkeld.

9 juli 2021

Koninklijke Onderscheiding voor Frederik Zevenbergen

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 14 juli 2021 is Frederik Zevenbergen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

14 juli 2021

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.