Nieuwsbrief 8 juli 2021

Nieuwsbrief 8 juli 2021

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het laatste en meest relevante nieuws in onze provincie.

Zuid-Holland investeert €1,1 miljoen in boerenlandvogels

Boeren en natuurbeschermers gaan ook dit jaar aan de slag om de leefgebieden van boerenlandvogels zoals de grutto, tureluur, veldleeuwerik en patrijs te verbeteren.

5 juli 2021

Tot en met 2030 voldoende plannen voor bouw woningen

Gedeputeerde Staten hebben de Woningbehoefteraming 2021 vastgesteld. Hierin staat hoeveel woningen er nodig zijn in Zuid-Holland tot en met 2030.

6 juli 2021

Combinatie kassen en woonwijken versnelt inzet aardwarmte

Zuid-Holland heeft zoveel aardwarmte dat we in theorie een groot deel van de provincie ermee kunnen verwarmen. Een enorme potentie dus voor de energietransitie.

7 juli 2021

Provincie zoekt slimme oplossingen voor minder plastic afval

Heb jij de oplossing voor het verminderen van plastic verpakkingen in de tuinbouw? Of een idee om een circulaire plasticindustrie te realiseren?

7 juli 2021

Subsidie toegekend voor herstel van 6 rijksmonumenten

3 molens, een orgel, een boerderij en een industrieel complex: alle kunnen mede dankzij een subsidie van de provincie werken aan herstel van hun rijksmonument.

6 juli 2021

Meer menselijke maat bij toezicht provincie op gemeente

De provincie Zuid-Holland gaat het toezicht op gemeenten vernieuwen: meer menselijke maat, minder toezichtlast.

2 juli 2021

Bouw van 8000 woningen stap dichterbij

De gemeente Zuidplas, Grondbank RZG Zuidplas en de provincie hebben een bestuurlijke overeenkomst getekend over de integrale ontwikkeling van het middengebied van de Zuidplaspolder.

2 juli 2021

Subsidie voor inrichten bedrijventerreinen beschikbaar

Zuid-Holland kent 630 bedrijventerreinen waarop rond 26.000 bedrijven werkgelegenheid bieden aan bijna een 500.000 werknemers. Het is belangrijk dat deze bedrijventerreinen goed en duurzaam zijn ingericht en georganiseerd.

7 juli 2021

€1,5 miljoen voor digitalisering en robotisering bedrijfsleven

De provincie verstrekt een subsidie van €1,5 miljoen uit het REACT EU fonds voor digitalisering en robotisering in het bedrijfsleven.

8 juli 2021

Gebruikte bouwstof Beaumix bij N206 in Katwijk voldoet aan normen

De bouwstof Beaumix, gebruikt bij de aanleg van de N206 ir. G. Tjalmaweg in Katwijk, voldoet aan de wettelijke eisen en is door aannemer Boskalis rechtmatig toegepast. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek.

8 juli 2021

Betere bereikbaarheid voor regio Rotterdam

In de regio Rotterdam wordt het steeds drukker op de weg en in het OV. Landelijke en regionale overheden onderzoeken samen hoe die problemen aan te pakken.

8 juli 2021

Reddingsplan voor Hollandse schapenwol

Een groep lokale ondernemers werkt samen om te voorkomen dat duizenden kilo’s schapenwol de verbrandingsoven in gaan. Zij maken er onder meer producten voor isolatie of luchtzuivering van.

2 juli 2021

Nieuw provinciaal beleid ligt ter inzage

De provincie wil het Omgevingsbeleid op een aantal onderwerpen herzien. Het Ontwerp van de Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid Zuid-Holland ligt ter inzage tot en met 8 september.

6 juli 2021

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.