Nieuwsbrief 10 juni 2021

Nieuwsbrief 10 juni 2021

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het laatste en meest relevante nieuws in onze provincie.

Kinderen adviseren provincie over inrichting gezonde wijken

Kinderen van 6 basisscholen in Leiderdorp, Dordrecht en Rotterdam denken mee met de provincie over de inrichting van gezonde wijken.

9 juni 2021

UNESCO Werelderfgoed voor Romeinse Limes in Zuid-Holland?

De Neder-Germaanse Limes in de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en een gedeelte in Duitsland is definitief voorgedragen voor UNESCO Werelderfgoed.

4 juni 2021

Mikhail kan door Kickstart your Career aan de slag bij zijn droombaan

Als jongere een baan vinden ondanks corona, daar hebben de provincie en de Economic Board Zuid-Holland een initiatief voor in het leven geroepen: Kickstart your Career.

8 juni 2021

Groen licht voor weidevogelgebied Zoetermeerse Meerpolder

Kavelruil betekent groen licht voor weidevogelgebied in Zoetermeerse Meerpolder. In combinatie met waterberging, recreatiemogelijkheden en natuurbeleving snijdt het mes aan meerdere kanten.

7 juni 2021

Innovatietours: maak kennis met innovatief Zuid-Holland

De provincie gaat op tour langs innovatieve hotspots in Zuid-Holland.

7 juni 2021

Frederik Zevenbergen voorgedragen als nieuwe gedeputeerde

In het college krijgt Zevenbergen een brede portefeuille met onder andere Verkeer en Vervoer.

6 juni 2021

Veilig op de fiets: reflectiestrepen voor bijna 200 km fietspad

De provincie brengt op bijna 200 km fietspad buiten de bebouwde kom duurzame kantmarkering aan. Kantmarkering vergroot, zeker in het donker, de veiligheid voor de fietser.

7 juni 2021

Hoe maken we samen Zuid-Hollandse corporatiewoningen klimaatbestendig?

De provincie bracht samen met ‘Groene Huisvesters’ en ‘Samen Klimaatbestendig’ klimaatadaptatieve afspraken tussen gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties in kaart.

10 juni 2021

Subsidie detailhandel, verbeteren winkel- en centrumgebieden opengesteld

Voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- en centrumgebied willen verbeteren, stelt de provincie Zuid-Holland subsidie beschikbaar.

4 juni 2021

Gasunie brengt kansen warmetransportnet Zuid-Holland in beeld

Hoe gaat warmte straks van regionale bronnen naar gebruikers? Gasunie onderzocht hoe het Zuid-Hollandse warmtetransportnet van de toekomst eruit zou kunnen zien.

10 juni 2021

Proef met 10 innovatieve e-bikestallingen

In Zuid-Holland komen er in ieder geval 10 innovatieve e-bikestallingen waar je je e-bike veilig kunt stallen en opladen.

10 juni 2021

19 sollicitanten burgemeesterschap Pijnacker-Nootdorp

Voor het burgemeesterschap van Pijnacker-Nootdorp hebben 19 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

10 juni 2021

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.