Nieuwsbrief 1 april 2021

Nieuwsbrief 1 april 2021

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het laatste en meest relevante nieuws in onze provincie.

€1,6 miljoen subsidie voor initiatieven sport en recreatie

De provincie stelt €1,6 miljoen beschikbaar om sportief en recreatief bewegen te stimuleren. Ook zijn extra beheermaatregelen nodig om de toegenomen recreatiedruk door corona in de groengebieden beter op te vangen.

31 maart 2021

Scheveningen wordt hotspot voor testen van innovaties in en rond zee

In Scheveningen is Campus@Sea geopend. Hier kunnen onderzoekers en ondernemers experimenteren met kansen die de zee biedt voor grote maatschappelijke vraagstukken.

1 april 2021

Grote stap naar ontwikkeling van het Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder

Samen met gemeente Zuidplas en de Grondbank RZG Zuidplas is een bestuurlijke overeenkomst opgesteld. Hierdoor kan een nieuw dorp met 8.000 woningen en nieuwe bedrijventerreinen gerealiseerd worden.

31 maart 2021

Ruim €24 miljoen extra voor versnellen betaalbare woningbouw

Samen met het Rijk en gemeenten zetten we ons in om de woningbouwproductie op peil te houden en waar mogelijk te versnellen.

1 april 2021

Verscherpt toezicht bij BP Raffinaderij Rotterdam

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft, namens provincie Zuid-Holland, de BP Raffinaderij in Rotterdam onder verscherpt toezicht gesteld.

30 maart 2021

Woon-werkakkoord voor regionale gebiedsontwikkeling in Haagse regio

De provincie en de gemeenten Delft, Den-Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben een woon-werkakkoord  gesloten over extra woningen, extra banen én meer omgevingskwaliteit.

30 maart 2021

Zuid-Holland investeert €500.000 in toerisme

De provincie investeert €500.000 in toerisme. Hierbij is een selectie gemaakt van verschillende projecten die aansluiten bij de provinciale opgaven zoals het stimuleren van duurzaamheid, biodiversiteit en digitalisering.

25 maart 2021

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.