Nieuwsbrief 18 maart 2021

Nieuwsbrief 18 maart 2021

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het laatste en meest relevante nieuws in onze provincie.

Overheden, bedrijven, kennisinstellingen in Zuid-Holland investeren €14 miljard in economie

Bijna 80 overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland investeren het komende decennium jaarlijks €1,4 miljard in de regionale economie.

16 maart 2021

Provincie geeft vervolg aan interbestuurlijke programma Vitaal Platteland

In de Zuid-Westelijke Delta en de Hollands-Utrechtse veenweiden wordt de komende jaren werk gemaakt van de toekomstbestendigheid van het gebied.

16 maart 2021

Samen naar één maatregelenpakket voor Beter Bereikbaar Gouwe

De samenwerkingspartners in Beter Bereikbaar Gouwe werken de komende weken samen toe naar één maatregelenpakket op hoofdlijnen voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in het Gouwe-gebied.

17 maart 2021

Provincie en Schiedam tekenen Woon-werkakkoord Nieuw-Mathenesse

De provincie en de gemeente Schiedam hebben afspraken gemaakt om het noordelijk deel van bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse te transformeren naar een gebied voor wonen en werken.

16 maart 2021

Provincie ambassadeurs als ondersteuning voor bedrijventerreinen

Vanwege de coronacrisis lukt het ondernemers niet altijd om voldoende tijd vrij te maken voor de taken van een ondernemersvereniging, terwijl samenwerking in deze tijden erg belangrijk is.

15 maart 2021

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via interactievemedia@pzh.nl.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.