Nieuwsbrief 11 november 2021

Nieuwsbrief 11 november 2021

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het laatste en meest relevante nieuws in onze provincie.

Begroting 2022: €800 miljoen voor een toekomstbestendig Zuid-Holland

De provincie blijft fors investeren in een toekomstbestendige economie, mobiliteit, natuur, vitale landbouw, wonen en verduurzaming van de energievoorziening. In 2022 begroot de provincie €800 miljoen om haar ambities te realiseren.

10 november 2021

€2,5 miljoen voor beleefbaar erfgoed in Zuid-Holland

De provincie stelt €2,5 miljoen subsidie beschikbaar in 2022 aan de 7 erfgoedlijnen, voor beleefbaar erfgoed.

10 november 2021

Aanleg warmteleiding voor duurzame warmte 120.000 woningen van start

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie hebben het definitieve investeringsbesluit genomen voor de aanleg van een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag.

8 november 2021

Jaap Smit: “Begrip voor zorgen over aanleg warmteleiding”

Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, heeft van een afvaardiging van Hart voor Den Haag / Groep de Mos een brandbrief in ontvangst genomen over de warmteleiding. “Ik heb begrip voor uw zorgen en zal deze overbrengen aan Provinciale Staten. De overgang van fossiele energie naar schone energie zal ons allemaal raken.”

11 november 2021

Beter Bereikbaar Gouwe een stap dichterbij

De colleges van B&W en Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het advies over een maatregelenpakket voor een beter bereikbaar gebied rondom de Gouwe.

9 november 2021

Dichtbij (t)huis werken in de Thuiswerkhub

Voor wie in Goeree-Overflakkee woont en in Rotterdam werkt kan de nieuwste Thuiswerkhub in Middelharnis een oplossing zijn. “Daarmee skip je ook meteen de file voor de Haringvlietbrug”, zegt Arwin van der Vliet, oprichter van de hub in Handelsgebouw de Oostplaat.

11 november 2021

Reflecterende kantmarkering maakt bijna 200 km fietspad veiliger

De provincie heeft op bijna 200 km fietspad buiten de bebouwde kom duurzame kantmarkering aangebracht.

5 november 2021

Webinar over discriminatie op de woningmarkt

Luister, kijk en doe mee tijdens het Plein1-webinar op 18 november over discriminatie op de woningmarkt.

9 november 2021

Romeinen langs de RijnlandRoute: onderzoeksrapport vol waardevolle conclusies

Over het archeologische onderzoek bij Valkenburg langs de N206 ir. G. Tjalmaweg zijn interessante en waardevolle conclusies te trekken, waardoor de geschiedenis van de Romeinen in dit gebied deels kan worden herschreven.

5 november 2021

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via online@pzh.nl.