Nieuwsbrief 18 november 2021

Nieuwsbrief 18 november 2021

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het laatste en meest relevante nieuws in onze provincie.

Meer biodiverse landbouw en publiek groen op de Zuid-Hollandse eilanden

Op de Zuid-Hollandse eilanden werkt de provincie met partnerorganisaties samen aan biodiversiteit binnen de landbouw en het openbaar groen.

17 november 2021

Berend Potjer met scholieren het sedumdak op

Energie gedeputeerde Berend Potjer heeft een kijkje genomen bij het Emmauscollege in Rotterdam. Deze middelbare school wil verduurzamen. De provincie Zuid-Holland ondersteunt eigenaren van maatschappelijk vastgoed zoals scholen hierbij.

18 november 2021

P+R Heinenoord geopend: filevrij en comfortabel met de bus naar Rotterdam

Busstation Heinenoord heeft een nieuwe P+R (Park and Ride terrein). Het busstation aan de Reedijk is uitgebreid met een P+R waar 90 auto’s gratis kunnen parkeren.

16 november 2021

Aanpassingen ontwerp N206 Europaweg: terinzagelegging en informatieavond

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de ontwerpbesluiten voor de partiële herziening van het provinciaal inpassingsplan (PIP) RijnlandRoute vastgesteld.

11 november 2021

Groenafval van MKB-bedrijven krijgt 2e leven; beloond met impuls van ruim €100.000

De provincie geeft een extra impuls aan een project waarbij groenafval van MKB-bedrijven een tweede leven krijgt; bijvoorbeeld als biogas of als geheel nieuw product.

12 november 2021

Bezoek gedeputeerde De Zoete aan MKB-Deal Ondernemend Midden-Holland

Gedeputeerde Willy de Zoete bezocht diverse ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de regio Midden-Holland.

17 november 2021

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via online@pzh.nl.