Nieuwsbrief 14 oktober 2021

Nieuwsbrief 14 oktober 2021

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het laatste en meest relevante nieuws in onze provincie.

€800.000 voor testen innovatieve klimaatoplossingen

Ondernemers die een slimme oplossing hebben ontwikkeld voor het omgaan met extreme hitte of regenval, krijgen nu de kans deze verder te ontwikkelen.

11 oktober 2021

Kom je ook naar het congres “Romeinen langs de RijnlandRoute”?

De Romeinse vindplaats in Valkenburg kreeg de naam: Weerdkampen. Het archeologisch onderzoek van Weerdkampen is nu afgerond, met spectaculaire conclusies!

12 oktober 2021

Van hooiberghut tot natuurgezuiverd zwembad: subsidie versterkt platteland

In Zuid-Holland zijn dit jaar diverse initiatieven gestart die bijdragen aan vitale landbouw en betere verbinding tussen stad en platteland. Hiervoor is €2 miljoen subsidie beschikbaar.

13 oktober 2021

Extra subsidies voor beweegvriendelijke omgeving

De provincie investeert ruim €265.000 extra in een beweegvriendelijke leefomgeving en €150.000 extra in waterrecreatie, onder andere in Hof van Delfland en Hollandse Plassen.

7 oktober 2021

€4,4 miljoen subsidie voor innoverende MKB-bedrijven

Daarmee stelt de provincie het innoverend MKB in staat hun oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als voedselveiligheid, duurzame energie, robotisering, logistieke ketens en gezondheidszorg verder te brengen.

14 oktober 2021

Zes infrastructuurprojecten centraal in energiestrategie Rotterdam-Moerdijk

In de eerste Cluster Energie Strategie Rotterdam-Moerdijk zijn 6 sleutelprojecten geïdentificeerd die een katalysator vormen voor de energietransitie in de regio.

14 oktober 2021

Investeer in lopen

Dat is het pleidooi van gedeputeerde Anne Koning tijdens het nationaal Voetgangerscongres. Want lopen is zowel fysiek, sociaal, economisch, ruimtelijk als ecologisch de meest duurzame wijze van vervoer.

7 oktober 2021

Zuid-Hollandse steden worden groener

Zuid-Hollandse steden moeten de komende decennia flink groener worden. Hiervoor wordt de Groene Cirkel ‘Groene gezonde stad’ gestart. De vergroening moet zorgen voor gezondere inwoners, minder hitte en wateroverlast en meer biodiversiteit.

14 oktober 2021

Advies over maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe naar colleges

De samenwerkende overheden leggen een advies voor aan de colleges en Gedeputeerde Staten. Het advies heeft betrekking op een maatregelenpakket en het vervolgproces.

11 oktober 2021

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via online@pzh.nl.