Nieuwsbrief 20 oktober 2021

Nieuwsbrief 20 oktober 2021

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het laatste en meest relevante nieuws in onze provincie.

Meer subsidie voor restauratie en herbestemming monumenten in Zuid-Holland

Het subsidieplafond voor de subsidieregeling 'restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland' is verhoogd, zo heeft Provinciale Staten beslist op 14 juli 2021.

15 oktober 2021

Zuid-Hollandse steden worden groener

Zuid-Hollandse steden moeten de komende decennia flink groener worden. De provincie start hiervoor samen met partners een Groene Cirkel Groene gezonde stad. De vergroening moet zorgen voor gezondere inwoners, minder hitte en wateroverlast en meer biodiversiteit.

14 oktober 2021

€4,4 miljoen subsidie voor innoverende mkb-bedrijven

Zuid-Holland stelt €4,4 miljoen beschikbaar aan 220 innovatieve mkb-bedrijven. De mkb-innovatiestimulering topsectoren (MIT) is een subsidie van de provincie en het ministerie van Economische Zaken.

14 oktober 2021

6 infrastructuurprojecten centraal in energiestrategie Rotterdam-Moerdijk

In de eerste Cluster Energie Strategie Rotterdam-Moerdijk zijn 6 sleutelprojecten geïdentificeerd die een katalysator vormen voor de energietransitie in de regio en tegelijkertijd belangrijk zijn voor de nationale economie en het toekomstige verdienvermogen van ons land.

14 oktober 2021

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via online@pzh.nl.