Nieuwsbrief 16 september 2021

Nieuwsbrief 16 september 2021

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het laatste en meest relevante nieuws in onze provincie.

De provincie steunt Groene Stad Challenge

De provincie stelt €25.000 beschikbaar om gemeenten te stimuleren mee te doen aan de Groene Stad Challenge.

16 september 2021

Kom naar de Week van Nationaal Park Hollandse Duinen

Speurtochten, sleepnetvissen en courgettesoepfietsen. In de Week van Nationaal Park Hollandse Duinen beleef je het. Van 25 september t/m 3 oktober is de Week van Nationaal Park Hollandse Duinen.

15 september 2021

Govert Veldhuijzen waarnemend burgemeester Barendrecht

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 1 oktober 2021 Govert Veldhuijzen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Barendrecht.

14 september 2021

Plan boeren Alblasserwaard voor minder CO2-uitstoot en bodemdaling

Na ongeveer 2 jaar geëxperimenteerd te hebben op 2 proeflocaties in de Alblasserwaard zetten de betrokken boeren nu de volgende stap voor minder bodemdaling en CO2-uitstoot.

16 september 2021

Provincies Noord- en Zuid-Holland bundelen krachten met ondernemersinitiatief Circulair West

Circulair West is opgericht door een groep ondernemers met een gezamenlijk doel: het versnellen van de transitie naar een circulaire economie.

16 september 2021

Samen aan de slag voor vitale veenweiden in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland gaat samen met waterschappen, gemeenten en landbouw- en natuurorganisaties een plan uitwerken voor veenweidegebieden.

16 september 2021

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via online@pzh.nl.