Nieuwsbrief 23 september 2021

Nieuwsbrief 22 september 2021

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het laatste en meest relevante nieuws in onze provincie.

Magazine: Zuid-Holland in beeld

Letterlijk laten zien wat we doen, dat is het idee achter het nieuwe online magazine dat eind dit jaar voor het eerst verschijnt. Vooruitlopend hierop maakten we alvast een pilotnummer, waar we veel van geleerd hebben maar bovenal ook bijzonder trots op zijn. En daarom delen we het graag!

22 september 2021

Duurzame producten van bermmaaisel

De provincie start met een pilot waarbij het maaisel van de bermen langs de provinciale wegen wordt verwerkt tot duurzame producten zoals zeep, meubelpanelen en een bodemverbeteraar.

22 september 2021

Energy Switch maakt arbeidsmarkt klaar voor de energietransitie

Voor de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zijn grote investeringen nodig. Niet alleen in techniek, maar óók in mensen.

21 september 2021

Meindert Stolk op bezoek bij innovatieve hotspot bij Airbus

Bij Airbus maken ze onder meer zonnepanelen die ruimtevaartuigen van stroom kunnen voorzien. Ook wordt samen met kennisinstellingen en bedrijven gewerkt aan de technieken van morgen.

3D printen met bloemen en planten

Met reststromen van bloemen en planten zijn waardevolle producten te maken. Dit blijkt uit het rapport ‘Nuttig gebruik van ‘Corona’-overschot sierteelt- en tuinbouwproducten’.

23 september 2021

3 nieuwe aanlegsteigers geopend

De gemeente Schiedam zorgde voor 3 nieuwe openbare aanlegsteigers. Wethouder Marcel Houtkamp en gedeputeerde Jeannette Baljeu openden de aanlegsteigers.

20 september 2021

Informatiebijeenkomst over busbaan langs Duinvallei R-net Leiden-Katwijk-Noordwijk

De provincie organiseert op 28 september een informatiebijeenkomst over de plannen voor de busbaan langs Duinvallei.

21 september 2021

Bijeenkomst voor omwonenden Oude Broekweg over fiets- en voetgangersviaduct

De provincie organiseert een ontwerpatelier voor omwonenden van de Oude Broekweg in Valkenburg over het fiets- voetgangersviaduct.

21 september 2021

Provincie verruimt subsidie voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten

Meer kans op subsidie voor restauratie/herbestemming monumenten in Zuid-Holland: nu ook voor interieurs, sociaal/maatschappelijke functies en verwaarloosde rijksmonumenten.

22 september 2021

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via online@pzh.nl.