Nieuwsbrief 30 september 2021

Nieuwsbrief 30 september 2021

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het laatste en meest relevante nieuws in onze provincie.

Meer dan 3.000 betaalbare huurwoningen versneld gebouwd

Door een bijdrage van €10 miljoen door de provincie Zuid-Holland kunnen in de komende 2 jaar ruim 3.000 betaalbare huurwoningen worden gebouwd. In Zuid-Holland is een grote behoefte aan betaalbare huurwoningen.

30 september 2021

Rijksbijdrage nodig voor klimaatbestendig (ver)bouwen

De toenemende weersextremen lieten afgelopen zomer zien hoe belangrijk het is om de gebouwde omgeving klimaatrobuust in te richten. Daarom vragen 4 samenwerkende regio’s  het Rijk om oplossingen in beeld te brengen, te financieren en toe te passen.

29 september 2021

Fair Solar Netwerk: 13 projecten rondom zonne-energie van start

De transitieagenda van het FAIR SOLAR netwerk is gelanceerd. Nederland is bezig met het opschalen van zonne-energie via zonnepanelen. Naar schatting zullen er in 2040 meer dan 500 miljoen(!) zonnepanelen op onze daken liggen.

28 september 2021

4 treinen per uur in de spits tussen Leiden en Utrecht

Er gaan meer treinen rijden tussen Leiden en Utrecht vanaf eind dit jaar. De provincie, ProRail en Gemeente Bodegraven-Reeuwijk beklinken samenwerking.

24 september 2021

Wat kost het om bestaande woningen klimaatbestendig te maken?

Om corporaties te helpen bij het klimaatbestendig maken van woningen gaf de provincie opdracht benodigde kosten, financiële instrumenten en impact in kaart te brengen.

29 september 2021

Meer actie om afvalbranden te voorkomen

Afvalbedrijven in Zuid-Holland moeten gerichte maatregelen nemen om brand bij hun bedrijf te voorkomen. De provincie en omgevingsdiensten gaan samen met de bedrijven kijken welke maatregelen mogelijk en nodig zijn.

29 september 2021

Verbrede erfgoedlijn Historisch Haringvliet

Historisch Haringvliet is de verbrede erfgoedlijn van de provincie. Deze erfgoedlijn bestrijkt Bernisse, de noordrand van Goeree-Overflakkee en de zuidrand van de Hoeksche Waard en Voorne-Putten.

24 september 2021

Toekomstonderzoek 50-50

In het Toekomstonderzoek 50-50 kijken we 50 jaar terug naar veranderingen in het ruimtegebruik en 50 jaar vooruit naar wat gaat veranderen.

30 september 2021

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie, dan kan dit via online@pzh.nl.