Nieuwsservice onderwerpen

Gedeputeerde Staten hebben op 13 juli 2021 besloten om subsidie beschikbaar te stellen aan 7 extra projecten binnen de erfgoedlijnen. De 7 projecten kunnen binnenkort hun subsidie aanvraag binnen het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021 indienen.

14 juli 2021

De nieuwsservice verschijnt maximaal een keer per dag, afhankelijk van de onderwerpen die u heeft geselecteerd en het beschikbare nieuws van de dag.

Deze nieuwsservice is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie? Mail dan naar: interactievemedia@pzh.nl.