Nieuwsservice onderwerpen

De groenblauwe monitor onderzoekt de staat van bomen en waterhuishouding in monumentale buitenplaatsen. De data combineren gegevens over vernatting, verdroging en verzilting op het erfgoed.

15 juli 2021

De kop is eraf: 10 scholen en 2 gemeenten doen mee aan het landelijke programma om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te helpen bij verduurzaming.

15 juli 2021

De provincie Zuid-Holland stelt €1,5 miljoen beschikbaar aan gemeenten om de bouw van woningprojecten voor senioren te versnellen.

15 juli 2021

De nieuwsservice verschijnt maximaal een keer per dag, afhankelijk van de onderwerpen die u heeft geselecteerd en het beschikbare nieuws van de dag.

Deze nieuwsservice is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie? Mail dan naar: interactievemedia@pzh.nl.