Nieuwsservice

Hoe gaat warmte straks van regionale bronnen naar gebruikers? Gasunie onderzocht hoe het Zuid-Hollandse warmtetransportnet van de toekomst eruit zou kunnen zien.

10 juni 2021

Provincie Zuid-Holland bracht samen met ‘Groene Huisvesters’ en ‘Samen Klimaatbestendig’ klimaatadaptatieve afspraken tussen gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties in kaart.

10 juni 2021

De nieuwsservice verschijnt maximaal een keer per dag, afhankelijk van de onderwerpen die u heeft geselecteerd en het beschikbare nieuws van de dag.

Deze nieuwsservice is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie? Mail dan naar: interactievemedia@pzh.nl.