Nieuwsservice

Het toekomstige Warmtetransportnet Zuid-Holland levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in onze provincie.

17 juni 2021

De nieuwsservice verschijnt maximaal een keer per dag, afhankelijk van de onderwerpen die u heeft geselecteerd en het beschikbare nieuws van de dag.

Deze nieuwsservice is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie? Mail dan naar: interactievemedia@pzh.nl.