Nieuwsservice

Tijdens de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving met het Rijk heeft de provincie Zuid-Holland samen met andere provincies, het Havenbedrijf Rotterdam en de regiopartners naast diverse onderwerpen nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de beperkte ontwikkelruimte voor woningbouw, infrastructuur en industrie.

1 juni 2021

De nieuwsservice verschijnt maximaal een keer per dag, afhankelijk van de onderwerpen die u heeft geselecteerd en het beschikbare nieuws van de dag.

Deze nieuwsservice is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland. Wilt u contact met de redactie? Mail dan naar: interactievemedia@pzh.nl.