N209 Bleiswijk: start werkzaamheden

Gepubliceerd op 8 februari 2017Op de N209 bij Bleiswijk vinden van 6 februari tot medio oktober 2017 meerdere wegafsluitingen en periodes met eenrichtingsverkeer plaats. Het betreft de parallelwegen van de Overbuurtseweg en Hoefweg. De provincie voert in deze periode groot onderhoud uit aan de parallelwegen. Alle percelen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Er is geen hinder op de hoofdrijbaan van de N209. Het wegverkeer wordt bij de wegafsluitingen omgeleid via borden.

Eenrichtingsverkeer parallelweg Overbuurtseweg

Op de parallelweg Overbuurtseweg geldt eenrichtingsverkeer van noord naar zuid:

  • Van 6 februari 2017 tot 6 maart 2017.

In deze periode worden voorbereidende werkzaamheden getroffen. Daarnaast worden de kabels en leidingen tijdelijk boven de sloot geplaatst om de werkzaamheden aan de weg eenvoudiger te maken.

Afsluiting parallelwegen Overbuurtseweg en Hoefweg

Vanaf 6 maart 2017 vinden er meerdere wegafsluitingen plaats van de parallelwegen van de Overbuurtseweg en Hoefweg. Een overzicht van de wegafsluitingen en de betreffende weggedeeltes vindt u in de factsheet 'Afsluitingen N209 Bleiswijk' onder documenten in de rechterkolom.

Werkzaamheden

De parallelwegen van de N209 worden grootschalig aangepast om de doorstroming en leefbaarheid te verbeteren. De weg voldoet niet meer aan de huidige kwaliteitseisen en groot onderhoud is noodzakelijk om de verkeersveiligheid op peil te houden.

De Overbuurtseweg is te smal, waardoor auto’s bij tegenliggers naar de berm moeten uitwijken. Dit zorgt voor onveilige situaties voor zowel automobilisten als fietsers. De provincie gaat daarom de weg verbreden.

Overlast

Hoewel de provincie er alles aan doet om de overlast tot een minimum te beperken, is hinder niet te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.


Afsluitingen N209 Bleiswijk

Volg VerkeerZH op Twitter