N209: Werkzaamheden bij Hazerswoude-Dorp afgerond

Gepubliceerd op 13 oktober 2017De provincie Zuid-Holland voerde de afgelopen maanden groot onderhoud uit aan de N209 (Gemeneweg) tussen Hazerswoude-Dorp en  de N11. De werkzaamheden vonden plaats bij de kruising met de Galgweg/Vierheemskinderenweg en bij de kruising met het Kromme Jaagpad. De onderhoudswerkzaamheden zijn afgerond.

Onverwachte omstandigheden

Door onverwachte extra werkzaamheden duurde de afsluiting van de N209 (Gemeneweg) bij Hazerswoude-Dorp een aantal dagen langer dan gepland. De provincie Zuid-Holland waardeert het geduld van de bewoners uit de omgeving en de fijne samenwerking met alle betrokkenen waardoor alle werkzaamheden goed konden worden uitgevoerd.

Nieuwe verkeerssituaties

De kruising met de Galgweg en de Vierheemskinderenweg op de N209 is verlaagd voor een beter overzicht en dus een veiligere situatie op de kruising. Het verkeer voor linksaf richting de Galgweg maakt nu gebruik van een extra rijstrook. Ook fietsers maken nu gebruik van een veiligere fietsoversteek iets ten zuiden van de kruising met de Galgweg/Vierheemskinderenweg. Daarnaast is het fietspad ter hoogte van de Vierheemskinderenweg aangepast, zodat de kans op ongelukken tussen het verkeer op de Vierheemskinderenweg en de fietsers/brommers op het fietspad afneemt.  Er zijn nieuwe bushaltes aangelegd bij de kruising Galgweg/Vierheemskinderenweg.

Het verkeer op de N209 komende vanuit de dorpskern van Hazerswoude maakt vanaf heden gebruik van een extra afslag naar links richting het Kromme Jaagpad.

Tot slot maakt het verkeer nu ook gebruik van een nieuwe rotonde op de N209 bij de aansluiting Weidelanden die de gemeente Alphen aan den Rijn tegelijkertijd heeft aangelegd. De werkzaamheden van de Provincie en gemeente zijn nauw met elkaar afgestemd.


Volg VerkeerZH op Twitter