Oeververvanging Waardeiland van start

Gepubliceerd op 6 februari 2018Vanaf 1 februari zijn de werkzaamheden gestart aan de oevers bij het Waardeiland in Leiden. De oeververvanging duurt tot juni 2018. De werkzaamheden bij het Waardeiland zijn onderdeel van het project Oeververvanging Rijn-Schiekanaal.

De oevers rondom de Vlietweg zijn inmiddels vervangen en worden nu opgewerkt met basaltstenen. Aansluitend aan de oeververvanging bij het Waardeiland worden de oevers bij bedrijventerrein De Waard aangepakt. Ook worden ten zuiden van de spoorbrug 5 afmeervoorzieningen aangelegd voor de recreatievaart. Als laatste staat de oeververvanging rondom de Spoorbrug gepland.

De te vervangen oeverconstructies langs het Rijn-Schiekanaal zijn aan het einde van de levensduur en voldoen niet meer aan de huidige norm. De provincie vervangt de houten damwandconstructies door stalen damwanden met een verwachte levensduur van 80 tot 100 jaar. Bij het grootste deel van de oevers zal de huidige afwerking met een basaltglooiing in de nieuwe situatie gehandhaafd blijven. Met de nieuwe oeverconstructie waarborgt de provincie een veilige doorstroming van het vaarwegverkeer.


Volg VerkeerZH op Twitter