N496: Groot onderhoud eerste week september

Gepubliceerd op 2 augustus 2018De provincie Zuid-Holland voert in de eerste week van september groot onderhoud uit aan de N496 vanaf rijksweg N57 tot aan de N218. Er gelden omleidingen voor het doorgaande verkeer.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden worden in 5 nachten uitgevoerd van zondag 2 september tot vrijdag 7 september, tussen 20.00 uur en 06.00 uur. Daarnaast worden in het weekend ook werkzaamheden uitgevoerd van vrijdag 7 september 20.00 uur tot maandag 10 september 06.00 uur.

Verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden is steeds een deel van de N496 afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het doorgaande verkeer wordt met gele bebording omgeleid via de N57 en de N218, daarnaast worden lokale omleidingen ingesteld. Fietsers en voetgangers worden om de werkzaamheden heen geleid. Nood- en hulpdiensten kunnen te allen tijde door.

Werkzaamheden

De voornaamste werkzaamheden aan de N496 zijn het opnieuw asfalteren van de hoofdrijbaan en de aanpak van de rotonde kruisend met de Nieuwe Achterweg. Ook wordt een veiligere fietsoversteek bij het kruispunt Westvoorneweg met de Valweg/Molendijk gemaakt.

Bermverharding

De bermen aan beide kanten van de N496 worden binnenkort ook aangepakt met bermverharding. Het is nog niet duidelijk wanneer de bermverharding wordt aangelegd. De werkzaamheden worden in een halve rijbaanafzetting uitgevoerd. Het verkeer ondervindt om die reden nauwelijks hinder van deze werkzaamheden.

Inloopavond 21 augustus 2018

Op 21 augustus 2018 houdt de provincie een inloopavond tussen 19.00 en 21.00 uur in Cultureel Centrum De Merel, Dwarsweg 23, 3235 CE te Rockanje. Medewerkers van provincie, gemeente en de aannemer zijn die avond aanwezig om vragen over de werkzaamheden, de planning en bereikbaarheid te beantwoorden. Aanmelding voor de inloopavond is niet nodig.

Meer informatie

Het Klant Contact Centrum van de provincie Zuid-Holland is te bereiken per e-mail  of telefonisch op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 0704416622.


Volg VerkeerZH op Twitter