Bochtafsnijding Delftse Schie: werkzaamheden damwanden

Gepubliceerd op 29 november 2018Bij de Bochtafsnijding Delftse Schie worden vanaf vrijdag 30 november 2018 werkzaamheden uitgevoerd bij de bouwkuip aan de noordkant van de nieuwe vaarweg.

De werkzaamheden aan de bochtafsnijding Delftse Schie zijn in een vergevorderd stadium. De komende 2 maanden voert de aannemer afrondende werkzaamheden uit.

Werkzaamheden damwanden

Vanaf 30 november wordt een gedeelte van de archeologische bouwkuip verwijderd. De damwanden worden hergebruikt aan weerszijden van de noordkant van de nieuwe vaarweg. Deze werkzaamheden duren naar verwachting 2 weken en kunnen lokaal enige geluidhinder veroorzaken.

Januari

Halverwege januari volgend jaar verwijderen wij de rest van de bouwkuip. Gedurende 2 weken kan ook dan enige geluidhinder ontstaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd op weekdagen tussen 7.00 – 16.00 uur.


Volg VerkeerZH op Twitter