Sluis Leidschendam: Zuidbrug in januari 2019 terugplaatsen

Gepubliceerd op 7 december 2018Sinds half november wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Sluis in Leidschendam. Hiervoor is de Zuidbrug verwijderd, deze wordt op een externe locatie opgeknapt. De Zuidbrug wordt, in tegenstelling tot eerdere berichten, in januari 2019 teruggeplaatst. Op 1 april 2019 zijn alle werkzaamheden gereed.

Groot onderhoud Sluis Leidschendam

De werkzaamheden aan de Sluis Leidschendam zijn inmiddels in volle gang. De Zuidbrug is uitgehesen en naar de onderhoudslocatie gebracht. Het autoverkeer rijdt via een tijdelijke brug. Fietsers en voetgangers gebruiken de Noordbrug. Op 1 april 2019 zijn alle werkzaamheden gereed en zijn er geen stremmingen meer voor weg- en vaarwegverkeer.

Terugplaatsen Zuidbrug

In overleg met de ondernemers en gemeente Leidschendam is het terugplaatsen van de Zuidbrug verschoven naar januari 2019. Zo wordt extra hinder rondom de drukke feestdagen voorkomen. De precieze datum van het terugplaatsen van de Zuidbrug wordt later bekendgemaakt.

Scheepvaart

Tot 15 februari 2019 blijft de scheepvaart volledig gestremd. Van 18 februari 2019 tot en met 3 maart 2019 zijn er weer bloktijden van kracht. Via de scheepvaartberichten kan het vaarwegverkeer zich op de hoogte stellen van de laatste informatie.

Actuele informatie

Actuele informatie over de werkzaamheden staat op de pagina Sluis Leidschendam en in de BouwApp op Android of iPhone. Voor algemene vragen kan men terecht bij Het Klant Contact Centrum van provincie Zuid-Holland, te bereiken per e-mail: zuidholland@pzh.nl of telefonisch op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur: 070-441 6622.


Volg VerkeerZH op Twitter