N211: Start aanleg rotonde Zwartendijk Molenweg in Monster

Gepubliceerd op 2 april 2020De provincie Zuid-Holland start na de zomer van 2020 met de aanleg van een nieuwe rotonde op de kruising van de N211 met de Zwartendijk/Molenweg in Monster. Momenteel vormt de kruising een knelpunt voor de verkeersdoorstroming. De kruising wordt vervangen door een rotonde. De nieuwe rotonde is veiliger en zorgt voor een snellere verkeersdoorstroming.

Voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden zijn in maart gestart en bestaan uit het rooien van bomen en het slopen van huizen, een kas en een schuur. Voor de zomer worden er proefsleuven gegraven om de precieze plaats van aanwezige kabels en leidingen te bepalen. Ook vinden er graafwerkzaamheden plaats om een voorbelasting aan te brengen. Dit houdt in dat voor de toekomstige rotonde de aanwezige grond wordt uitgegraven en zand wordt aangebracht. Hierdoor ontstaat een draagkrachtige laag voor de nieuwe rotonde en een schoon werkgebied voor de nutsbedrijven voor het leggen van kabels en leidingen.

Naar verwachting start de aannemer na de bouwvak van 2020 met de eerste werkzaamheden aan de rotonde.