N443: Reconstructie kruising Bergamolaan – ’s-Gravendamseweg - Reageren

Gepubliceerd op 16 april 2020De provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Teylingen werken samen aan het verbeteren van de kruising Bergamolaan – ’s Gravendamseweg (N443) in Voorhout. De kruising wordt anders ingericht, omdat de huidige kruising als verkeersonveilig wordt beschouwd door slechte zichtlijnen bij het afslaan. Na een lange periode van voorbereiden gaat de uitvoering van de werkzaamheden nu daadwerkelijk van start.

Samenwerking

De reconstructie van de kruising Bergamolaan – ’s-Gravendamseweg (N443) is een integraal project waarin de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Teylingen gezamenlijk optrekken. De provincie en de gemeente werken samen om de verkeersveiligheid van de kruising Bergamolaan – ’s-Gravendamseweg (N443) te verbeteren.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan de reconstructie, de watergang ‘de Molentocht’ (gedeeltelijk) die wordt verlegd. Daarnaast wordt er een inlaatconstructie gemaakt tussen de ‘de Zandsloot’ en ‘de Molentocht’ om een verbinding tussen polder- en boezemwater te realiseren en daarmee de doorstroming te verbeteren.

RIVM-maatregelen rondom het coronavirus

De werkzaamheden van de aannemer kunnen nog ‘gewoon’ worden uitgevoerd en vinden uiteraard plaats met in achtneming van de RIVM-maatregelen rondom het coronavirus. Bij wijzigingen van de RIVM-maatregelen vanuit de Rijksoverheid kunnen de werkzaamheden echter worden gewijzigd. Wij zullen u hierover dan tijdig informeren.

Uitvoering

Op maandag 20 april 2020 start de aannemer met de uitvoering van de reconstructiewerkzaamheden. De werkzaamheden starten met het inrichten van het werkterrein en uitvoeren van grond- en baggerwerkzaamheden. Ook wordt een boring gemaakt onder de N443 door om een inlaatconstructie tussen de twee watergangen te maken. Daarnaast worden er riolering-, bestrating- en asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Verder wordt er openbare verlichting en straatmeubilair aangebracht en een informele/natuurlijke speelplek ingericht. De taluds en speelplek worden ingezaaid. Wij verwachten deze werkzaamheden, onder goede weersomstandigheden, nog voor de zomervakantie uit te voeren. Het openbaar groen zoals bomen en beplanting wordt pas in het najaar aangebracht.

Bereikbaarheid

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het ook noodzakelijk om een aantal tijdelijke situaties te realiseren. Dit om de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te garanderen. Voor de nood- en hulpdiensten wordt de bereikbaarheid te allen tijde gegarandeerd.

Overlast

Deze werkzaamheden bezorgen het verkeer, de bewoners en bedrijven de nodige overlast. Wij proberen de uitvoeringsduur en de overlast tot een minimum te beperken en vragen begrip voor de situatie.