Rotonde N498-Schaapweg: werkzaamheden in week van 20 april van start

Gepubliceerd op 7 april 2020De provincie Zuid-Holland start in de week van 20 april met de werkzaamheden om van de kruising N498-Schaapweg een veilige en duurzame rotonde te maken.

Dat is nodig omdat steeds meer verkeer de kruising gebruikt. Als er niets gebeurt, neemt de wachttijd voor zowel R-netbussen als ander verkeer in de ochtend- en avondspits steeds verder toe. De provincie kiest voor een rotonde, omdat deze meer capaciteit heeft dan een kruising met verkeerslichten. Bovendien is een rotonde veiliger.

Planning en bereikbaarheid

De werkzaamheden die in de week van 20 april starten zijn naar verwachting eind juli afgerond. De kruising blijft voor autoverkeer en landbouwverkeer bijna de gehele periode bereikbaar via een bypass (een tijdelijke weg). Alleen bij de aansluiting van de rotonde op de N59 is gedurende een weekend een korte afsluiting nodig. Voor fietsers en voetgangers geldt een omleidingsroute via Achthuizen.

Verbeteringen voor R-net reizigers

De rotonde krijgt aan de noordkant (richting Oude Tonge) een aparte busbaan, zodat bussen bijna rechtdoor over de rotonde kunnen rijden. De 2 R-net bushaltes liggen straks recht tegenover elkaar en er komt een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers.

Bijna volledig van gerecycled materiaal

De provincie kiest bij het maken van de rotonde waar mogelijk voor hergebruikte materialen, zoals Circufalt, een asfaltmengsel dat voor 98% uit gefreesd (oud) asfalt bestaat. Daarnaast wordt circulair beton gebruikt, gemaakt van bestaand beton. De overige materialen zijn duurzaam, wat wil zeggen dat ze bij de productie een lage CO2 uitstoot hebben ten opzichte van traditionele materialen. Alle grondstoffen zijn in de toekomst 100% herbruikbaar/circulair.

Nieuwe bomen, een groot insectenhotel en bloemrijke bermen

Bij de aanleg van de rotonde is ook de nodige aandacht voor de ecologie. Er komen nieuwe bomen langs de weg. In het midden van de rotonde komt een groot insectenhotel in de vorm van de tram die hier vroeger reed. Ten slotte komen er bloemrijke bermen die aantrekkelijk zijn voor bijen en andere insecten.

Geen informatiebijeenkomst meer

Er komt geen nieuwe informatiebijeenkomst in plaats van de bijeenkomst van 23 maart die werd afgelast vanwege de coronamaatregelen. Alle informatie over de werkzaamheden is te vinden op de webpagina.