N479-N480: start groot onderhoud

Gepubliceerd op 10 augustus 2020De provincie Zuid-Holland start op maandag 24 augustus 2020 met het groot onderhoud aan de N479 - N480 in de gemeente Molenlanden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2020. Tijdens de werkzaamheden worden enkele maatregelen uitgevoerd ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Afsluiting N479-N480

De gehele N479 en de N480 tot aan de kruising N481 zijn 4 weekenden volledig afgesloten. De data voor de weekendafsluitingen zijn 10 tot en met 12 september, 24 tot en met 26 september, 8 tot en met 10 oktober en 22 tot en met 24 oktober. Vanwege de zondagsrust starten de weekendafsluitingen op donderdag om 19.00 uur en duren deze tot zaterdag 23.55 uur. In deze weken werkt de aannemer de hele donderdag door. Daarnaast wordt de N479 voor 2 weken volledig afgesloten. Na de eerste weekendafsluiting op 12 september blijft de N479 dicht tot en met de volgende weekendafsluiting. Dit betekent dat de N479 tussen zaterdag 12 september 23.55 uur en donderdag 24 september 19.00 uur is afgesloten. De kruising N480-Randweg is van 28 september tot 7 november afgesloten.

Verkeerssituatie

Tijdens de afsluitingen volgt het verkeer een omleiding. Het fietspad is tijdens de werkzaamheden gedeeltelijk bereikbaar. De omleidingen staan ter plaatse aangegeven met gele bebording.

Groot onderhoud

Om de verkeersveiligheid op de N479-N480 te vergroten voert de provincie binnenkort werkzaamheden uit. Zo wordt onder andere op de kruising N480-Randweg een linksafstrook aangelegd en de brug op de N480 volledig vernieuwd. Voor fietsers wordt de weg op meerdere punten veiliger gemaakt.

Een volledig overzicht van de werkzaamheden en omleidingen staat op www.zuid-holland.nl/n480.