N228 afgesloten tussen Hoogstraat Oost en Hoenkoopserijweg van 30 augustus tot en met 18 september

Gepubliceerd op 18 augustus 2021


De provincie Zuid-Holland werkt van maandag 30 augustus tot en met zaterdag 18 september aan het vierde deeltraject van het project N228 Veiliger. Het gaat om het gedeelte tussen Hoogstraat Oost en Hoenkoopserijweg.

Dit gedeelte van de N228 is gedurende de werkzaamheden afgesloten voor alle autoverkeer. Het werkvak is alleen toegankelijk voor hulpdiensten en voor wie direct aan dit deel van de weg woont of werkt. Verkeersregelaars begeleiden dit bestemmingsverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen altijd veilig langs de werkzaamheden. Autoverkeer wordt omgeleid. De omleidingsroute (zie kaartje) wordt aangegeven met gele borden en tekstkarren en is ook verwerkt door de bekende navigatietools. Buslijn 107 rijdt via de A12. Zie https://reizen.keolis.nl/nl/utrecht/meldingen voor meer info.

Werkzaamheden

Het deeltraject Hoogstraat Oost – Hoenkoopserijweg wordt op meerdere plekken veiliger ingericht. In dit deeltraject zitten in totaal 2 plateaus die de snelheid remmen. Ook komt hier een zogenaamde faunatunnel onder de weg, waardoor kleine dieren veilig kunnen bewegen tussen de natuurgebieden ten noorden en zuiden van de weg.

De overgang naar de bebouwde kom wordt duidelijker gemarkeerd. De fietspaden binnen de bebouwde kom krijgen rood asfalt en de weg krijgt bolle bestrating als rijstrookscheiding. De witte as- en kantstrepen komen binnen de bebouwde kom niet terug. Dit past bij de maximumsnelheid van 50 km/uur die hier geldt. Het fietspad tussen bushalte Tempelhof en Passionistenklooster St. Gabriël wordt verbreed, waardoor het geschikt is voor fietsverkeer in 2 richtingen. Tot slot komen er op meerdere locaties veiligere oversteken. Onder andere bij bushalte Tempelhof, kruising Hoenkoopserijweg en kruising Hoogstraat.

Hinder

Een deel van de werkzaamheden kan geluidshinder veroorzaken. De aannemer bezoekt alle bewoners en bedrijven langs de weg individueel om af te stemmen over hinder en bereikbaarheid.

N228 Veiliger

De werkzaamheden horen bij het project N228 Veiliger. De inrichting van de weg wordt veiliger gemaakt. Ook voert de provincie groot onderhoud uit. De werkzaamheden aan de N228 zijn verdeeld over 5 deeltrajecten. De aannemer werkt steeds aan een deeltraject tegelijk, van west naar oost. Eind oktober is het werk klaar.