N489 resterende werkzaamheden na 15 augustus - Reageren

Gepubliceerd op 13 augustus 2021


De provincie Zuid-Holland is bezig met het groot onderhoud op de N489. De afgelopen weken is op de kruising N489-Raadhuislaan een rotonde aangelegd en heeft het waterschap Hollandse Delta in dezelfde afsluiting de persrioolleiding vervangen. Vanaf 15 augustus is de rotonde Raadhuislaan klaar en is de hoofdrijbaan van de N489 weer geopend voor autoverkeer. Binnenkort zijn nog een aantal werkzaamheden. Deze werkzaamheden duren tot en met 26 september.

Rondom de rotonde Raadhuislaan worden afrondende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het slopen van de oude weg bij de Doesburgerweg. Deze werkzaamheden zijn zichtbaar, maar hier heeft verkeer geen last van.

Fietspad Raadhuislaan-Westdijk

Het fietspad tussen de Westdijk en de Raadhuislaan blijft na 15 augustus dicht vanwege werkzaamheden met kabels en leidingen. Vanaf 27 september is het fietspad weer open. Fietsers tussen de Westdijk en Raadhuislaan volgen tijdens de werkzaamheden een omleiding via de Laan van Westmolen. De oversteek tussen de Westdijk en de Maasdijk blijft ook open.

Door werk aan kabels en leidingen is één rijbaan tussen de Westdijk en de Blauwesteenweg op verschillende momenten afgesloten. Het verkeer kan om de beurt langs het werk rijden.

Werkzaamheden waterschap Hollandse Delta

Het waterschap Hollandse Delta werkt tot 20 september nog op de Raadhuislaan ter hoogte van het gemaal. Verkeer blijft hierdoor om en om rijden op dit gedeelte van de Raadhuislaan. Vanwege een kleine vertraging tijdens de werkzaamheden worden nu na de afsluiting nog resterende werkzaamheden uitgevoerd.

Vervolg groot onderhoud N489

Na deze werkzaamheden worden nog 2 afsluitingen verwacht voor het groot onderhoud op de N489. De verwachting is dat voor eind 2021 de parallelrijbaan tussen de N488 en de van Koetsveldlaan wordt verbreed.
Daarnaast volgen voor eind 2022 nog werkzaamheden aan de rotonde Westdijk/Maasdijk. Ter voorbereiding wordt het gebied rondom de kruising bouwrijp gemaakt. Dit gebeurt door middel van grote zandzakken. De zandzakken zorgen voor voldoende draagkracht. Deze voorbelasting blijft ongeveer 9 maanden liggen en veroorzaakt geen hinder voor verkeer. De aansluiting Maasdijk-N489 blijft afgesloten, maar verkeer kan via een tijdelijke doorsteek vanaf de N489 naar de Maasdijk richting Mijnsheerenland en vice versa.

Als hierover meer bekend is, wordt de omgeving geïnformeerd.