Werkzaamheden Leiderdorpsebrug vertraagd

Gepubliceerd op 23 december 2019De werkzaamheden aan de Leiderdorpsebrug (ook wel bekend als de Stierenbrug) in de gemeente Leiderdorp lopen vertraging op. Dit heeft te maken met een gebrek aan vertrouwen door de provincie in de aannemer. De werkzaamheden stonden gepland van maandag 6 januari tot en met 8 maart 2020.

Het eerste en tweede deel van de werkzaamheden zijn in de zomer en in oktober uitgevoerd. Het werk uit deze periodes is nog niet volledig afgerond. Er zijn zogenoemde restpunten die na veel aandringen nog niet zijn opgepakt. Verder ontbreken er in de voorbereiding van de laatste, derde, fase belangrijke documenten.

Het project zou hierdoor te grote risico’s lopen, zoals mogelijk geen aantoonbare veilige brug, een (veel) langere stremming van de vaarweg en mogelijke storingen na oplevering. Naast veiligheidsrisico’s is er ook kans op veel overlast voor de gebruikers en de omgeving.

De gemeente Leiderdorp is, als opdrachtgever van de provincie, op de hoogte gebracht. De aangekondigde vaarwegstremmingen zijn opgeheven en belanghebbenden worden geïnformeerd.

De provincie streeft ernaar de werkzaamheden komend jaar nog uit te voeren. Omdat er een vaarwegstremming nodig is van 6 weken is de kans groot dat het werk pas weer in oktober uitgevoerd kan worden als het vaarseizoen weer is afgelopen.