N211 aanleg rotonde Monster: Eerste periode werkzaamheden vertraagd

Gepubliceerd op 22 december 2020


De provincie Zuid-Holland werkt aan een turborotonde op de N211 Zwartendijk/Molenweg in Monster. Deze rotonde verbetert de veiligheid en zorgt dat het verkeer makkelijker kan doorrijden. De eerste periode van de werkzaamheden loopt naar verwachting 4 weken uit. Deze uitloop heeft geen gevolgen voor de uiteindelijke einddatum van de werkzaamheden.

De aanleg van de rotonde is opgedeeld in 2 periodes. De eerste periode, waarbij wordt gewerkt aan de kant van de Zwartendijk, stond gepland tot half februari 2021. Naar verwachting loopt deze planning 4 weken uit. Dit komt doordat het verplaatsen en opnieuw aanleggen van kabels en leidingen langer duurt dan verwacht. De Zwartendijk blijft hierdoor minstens 4 weken langer afgesloten. De omleidingen blijven ongewijzigd.

De uitloop van de eerste periode heeft vooralsnog geen gevolgen voor de uiteindelijke einddatum van de werkzaamheden, omdat een deel van de werkzaamheden uit de tweede periode nu opgepakt worden in de eerste periode. Hierdoor wordt de afsluiting van de tweede periode korter en blijft de einddatum van de werkzaamheden naar verwachting begin mei 2021.

Eind januari is meer bekend over de precieze planning. De provincie communiceert hierover met een nieuwsbericht en informatie op de webpagina.