Oplevering N215 op 15 april 2021

Gepubliceerd op 18 december 2020


De werkzaamheden aan de N215 op Goeree-Overflakkee worden naar verwachting op 15 april afgerond. Dat is enkele maanden later dan oorspronkelijk gepland. Tot de oplevering kan het verkeer kan nog steeds via de Julianaweg en de Noorddijk.

UPDATE van eerder verschenen nieuwsbericht op 11 december 2020.

Het overgrote deel van het N215 project is al eerder opgeleverd en in gebruik genomen: de rotonde N215/Oudelandsedijk, de N215 Omleidingsweg bij Melissant (‘nieuwe N215’), de rotondes Noorddijk en Staakweg en de brug, tunnel en duikers.

De resterende werkzaamheden zijn bij de ‘oude N215’ die versmald wordt naar een parallelweg. Ter hoogte van Melissant levert dit de grootste problemen op. Oorzaken van de uitloop van de werkzaamheden:

  • Allereerst heeft de voorbelasting langer moeten liggen dan voorzien om de noodzakelijke zettingen te bereiken. Het was eerst nodig de ‘nieuwe N215’ klaar te hebben voordat aan de ‘oude N215’ gewerkt kon gaan worden. De uitloop werd al in een eerdere fase veroorzaakt.
  • Daarnaast bleek de drinkwaterleiding van het eiland in het projectgebied te liggen, bij het tracé van de parallelweg. Vanzelfsprekend ongunstig voor de werkzaamheden en bovendien was dit voorafgaand aan de werkzaamheden niet bekend.
  • Ook werden tijdens graafwerkzaamheden archeologische resten aangetroffen. Daarop moest een aanvullend archeologisch onderzoek worden uitgevoerd en werden de werkzaamheden gestaakt.
  • Ten slotte vergde de afvoer van funderingsmateriaal bij Melissant (de ‘oude N215’, daar waar nu nog werkzaamheden moeten gebeuren) meer tijd dan voorzien. Deze werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd.

Voor omwonenden en weggebruikers is de vertraging bijzonder vervelend. De provincie is in overleg met de betrokken partijen voor een spoedige oplevering. De precieze einddatum wordt in overleg met de betrokkenen en de aannemer bepaald. Zoals de afspraak met de aannemer nu is, zal het gehele project op 15 april 2021 moeten worden opgeleverd (onder voorbehoud van uitzonderlijk lange vorstperiodes).

Verkeershinder en omleiding

Het verkeer vanuit Melissant richting Stellendam en andersom kan via de Molendijk en de Julianaweg. Het verkeer vanuit Melissant richting Dirksland en andersom kan via de Noorddijk over een stukje van de oude provinciale weg de nieuwe N215 op.

Werkzaamheden onderdeel van project ‘N215 Omleiding Melissant-Dirksland’

De oude provinciale weg (N215) krijgt een nieuwe deklaag en wordt versmald, omdat de weg afgewaardeerd wordt. Het is namelijk de bedoeling dat het verkeer straks over de nieuwe N215 rijdt. De nieuwe N215 tussen Melissant en Dirksland is één van de maatregelen om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. Dit is een project van de provincie Zuid-Holland samen met de gemeente Goeree-Overflakkee en het Waterschap Hollandse Delta. Meer informatie over het project, de planning en de werkzaamheden op www.zuidholland.nl/N215.

Blijf op de hoogte via gratis sms-alert

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden met de gratis sms-alert. Informatie over de werkzaamheden, als deze uitlopen of eerder zijn afgerond, wordt verspreid via de sms-dienst. Aanmelden kan door PZH N215 AAN te sms’en naar 1008.


Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden en over het hele project is te vinden op www.zuid-holland.nl/N215. Vragen kunnen worden gesteld aan Het Contact Centrum van de provincie Zuid-Holland, te bereiken per e-mail: of telefonisch op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur: 0704416622.