N462: afsluiting vanwege vervangen duiker

Gepubliceerd op 26 februari 2019De N462 is van 4 tot en met 10 maart volledig afgesloten voor al het gemotoriseerd wegverkeer. De hulpdiensten zijn geïnformeerd en hebben alleen doorgang met lichte voertuigen. Fietsers kunnen de weg blijven gebruiken, voor hen zijn voorzieningen getroffen om het werkvak te passeren.

Nieuwe duiker voor betere waterhuishouding

De provincie Zuid-Holland vervangt aan de N462 een beschadigde duiker. De huidige duiker is ook te klein om voor een goede waterhuishouding in de omgeving te zorgen. In samenspraak met het waterschap is daarom besloten om een nieuwe, grotere waterdoorgang onder de weg te realiseren. Hiervoor moet de weg worden uitgegraven.

Omleiding en hinder

Via de N231, N207, N460 en N461 wordt het autoverkeer via bebording omgeleid.

De provincie Zuid-Holland probeert de overlast voor de omgeving en de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, maar enige hinder is niet te voorkomen.


Volg VerkeerZH op Twitter