Oeververvanging Gouwe: baggerwerkzaamheden Amaliabrug

Gepubliceerd op 22 februari 2019De provincie Zuid-Holland voert vanaf 25 februari baggerwerkzaamheden uit bij de Amaliabug

Doorvaarbaar maken Amaliabrug

De werkzaamheden zijn onderdeel van het doorvaarbaar maken van de Amaliabrug. Na het aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie wordt de vaarweg nu op de gewenste diepte gebracht. De werkzaamheden duren naar verwachtingen tot medio mei.

Hinder

Het baggerwerk wordt uitgevoerd met een baggerschip. De werkzaamheden kunnen lokaal geluidshinder veroorzaken. Omdat de werkzaamheden dicht op de N207 worden uitgevoerd kan er voor de veiligheid van de weggebruikers en de uitvoering tijdelijk een verkeersmaatregel worden toegepast. Bijvoorbeeld een verkeersregelaar of een wegbaanafzetting. Dit wordt van te voren aan de weggebruikers gecommuniceerd.


Volg VerkeerZH op Twitter