N480-N479: Groot Onderhoud vanaf januari 2019

Gepubliceerd op 4 januari 2019De provincie Zuid-Holland voert vanaf januari 2019 tot eind 2019 werkzaamheden uit aan de N480 vanaf het kruispunt met de Nieuwe Zijdeweg tot aan het eind van de N479 bij Bergstoep.

Werkzaamheden fase 1

De eerste werkzaamheden worden vanaf januari 2019 uitgevoerd. De voornaamste werkzaamheden zijn het verbeteren van diverse fietsoversteekplaatsen en het plaatsen van maximumsnelheidsborden langs de weg. Daarnaast wordt een inhaalverbod ingesteld.

Verkeershinder

Er is geen omleiding voor het verkeer tijdens de werkzaamheden in fase 1. De werkzaamheden worden steeds vanaf 1 rijstrook uitgevoerd zodat doorgang in beide richtingen via een om-en-om regeling gegarandeerd blijft.

Vervolg werkzaamheden fase 2

De werkzaamheden van de tweede fase starten eind april 2019. Zo wordt de weg verbreed en het asfalt vernieuwd op de N480 en de N479. Het kruispunt N480/Randweg en het kruispunt N480/N479 worden opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarnaast worden verschillende duikers vernieuwd die onder de weg lopen en op enkele plaatsen wordt de openbare verlichting langs de weg gemoderniseerd.
Ook het onderhoud aan de brug op de N481 start in deze fase. Tot slot wordt een faunapassage – een onderdoorgang waar dieren onder de weg door kunnen – toegankelijker gemaakt.

Verkeershinder tweede fase

In de tweede fase worden ingrijpendere werkzaamheden uitgevoerd die meer hinder voor verkeer en omgeving veroorzaken. We doen er alles aan om overlast te beperken. Te zijner tijd volgt meer informatie over de definitieve planning, verkeershinder, omleidingen en verdere voorlichting wat betreft de werkzaamheden in de tweede fase.

Meer informatie

Meer informatie over de vervolgwerkzaamheden is te vinden op www.zuid-holland.nl/N480. Algemene informatie over het groot onderhoud staat ook op die website. Algemene vragen kunnen worden gesteld aan het Klant Contact Centrum van de provincie Zuid-Holland, te bereiken per e-mail: zuidholland@pzh.nl of telefonisch op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur: 070-441 6622.


Volg VerkeerZH op Twitter