Aanleg rotonde N216/Smoutjesweg vertraagd

Gepubliceerd op 5 juli 2019De aanleg van de rotonde op de kruising van de N216/Smoutjesweg heeft wegens een dijkversterkingsopgave vertraging opgelopen.

Dijkversterkingsopgave

De rotonde wordt aangelegd op een regionale waterkering. Hiervoor zijn waterveiligheidsnormen vastgesteld door de provincie. Om nu en in de toekomst veiligheid te garanderen en te beschermen tegen overstromingen moet de waterkering onder andere voldoen aan eisen op het gebied van hoogte voordat we de rotonde kunnen aanleggen (dijkversterkingsopgave).

Het waterschap is momenteel bezig met een studie naar het toekomstbestendig inrichten van het watersysteem van de Alblasserwaard en het versterken van een deel van de regionale waterkeringen (boezemkades) in dit gebied. De kruising van de N216-Smoutjesweg is daar onderdeel van.

Wat betekent dit voor het project?

De eisen aan de waterkering hebben onder andere gevolgen voor de ligging van kabels en leidingen in de ondergrond en het technische ontwerp van de rotonde. Zo moeten eerst belangrijke leidingen (o.a. gas en water) worden verlegd voordat we de rotonde kunnen aanleggen.

De provincie werkt nauw samen met het waterschap, gemeente Molenlanden en de netbeheerders. Zo kunnen we de dijkversterkingsopgave en de aanleg van de rotonde integraal aanpakken, waardoor er zo min mogelijk overlast voor de omgeving ontstaat. Dit kost wel extra tijd, waardoor het project vertraging oploopt.

Planning van de werkzaamheden

De provincie is momenteel in overleg met deze partners bezig met het opstellen van de planning. Naar verwachting starten de voorbereidende werkzaamheden in 2020, zoals het verleggen van kabels en leidingen. Het verleggen van kabels en leidingen loopt door tot eind 2020. Aansluitend kan begonnen worden met het aanbrengen van de noodzakelijke voorbelasting voor de rotonde. Momenteel is de start van de aanleg van de rotonde voorzien voor het tweede kwartaal van 2021. Zodra de definitieve planning bekend is, wordt deze bekendgemaakt op de webpagina.


Volg @zuid_holland op Twitter