N211: Aanleg rotonde kruising Zwartendijk/Molenweg

Gepubliceerd op 17 juli 2020De provincie Zuid-Holland vervangt de huidige kruising van de N211 met de Zwartendijk/Molenweg door een turborotonde. Hiermee wordt de doorstroming verbeterd. De werkzaamheden worden in twee periodes uitgevoerd. De eerste periode start in oktober 2020. Medio januari 2021 start de tweede periode.

Planning werkzaamheden

Er zijn al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het slopen van woningen, een kas en een schuur. Ook hebben er graafwerkzaamheden plaatsgevonden om een voorbelasting aan te brengen. De werkzaamheden voor de eerste fase starten in oktober 2020. Tijdens deze periode wordt de rijbaan van de N211 verplaatst richting de Molenweg, de oude rijbaan verwijderd en verleggen de nutsbedrijven de kabels en leidingen aan de kant van de Zwartendijk.

De tweede fase start medio januari 2021. Tijdens deze periode wordt aan de kant van de Zwartendijk de halve rotonde aangelegd en de tijdelijke rijbaan verwijderd. Vervolgens verleggen de nutsbedrijven de kabels en leidingen aan de kant van de Molenweg. Hierna realiseert de provincie aan deze kant de andere helft van de rotonde. Beide helften worden op elkaar aangesloten, zodat de hele rotonde gereed is. Tot slot wordt langs de N211 ook een geluidsscherm geplaatst en wordt de groenvoorziening rondom de rotonde ingericht.

Verkeerssituatie

De N211 blijft voor het grootste deel van de tijd toegankelijk. Voor fietsers worden tijdelijke fietspaden langs de werkzaamheden aangelegd. Tijdens enkele nachten en weekenden is het nodig om de N211 af te sluiten voor alle wegverkeer.

Zodra de data hiervan bekend zijn, zal dit gecommuniceerd worden. De omleidingen worden afgestemd met nood- en hulpdiensten en de gemeente Westland.

In de eerste periode van werkzaamheden wordt de Zwartendijk afgesloten voor doorgaand verkeer. In de tweede periode is de aansluiting van de N211 naar de Molenweg afgesloten. De Molenweg is via een omleiding bereikbaar.