N480-N479: Werkzaamheden fase 1 afgerond - Reacties

Gepubliceerd op 4 juni 2019De provincie Zuid-Holland voert vanaf januari 2019 tot begin 2020 werkzaamheden uit aan de N480 vanaf het kruispunt met de Nieuwe Zijdeweg tot aan het eind van de N479 bij Bergstoep.

Werkzaamheden fase 1

De werkzaamheden van fase 1 zijn inmiddels afgerond. Diverse fietsoversteekplaatsen zijn verbeterd en er zijn maximumsnelheidsborden langs de weg geplaatst. Ook is een inhaalverbod ingesteld.

Vervolg werkzaamheden fase 2

De planning voor fase 2 is nog niet bekend. Medio 2019 wordt een aannemer gekozen voor de uitvoering van fase 2. Te zijner tijd volgt meer informatie over de planning. De voornaamste werkzaamheden in fase 2 zijn het verbreden van de weg en het vernieuwen van het asfalt op de N480 en N479. Het kruispunt N480/Randweg en het kruispunt N480/N479 worden opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarnaast worden verschillende duikers vernieuwd die onder de weg lopen en op enkele plaatsen wordt de openbare verlichting langs de weg gemoderniseerd.

Ook het onderhoud aan de brug op de N481 start in deze fase. Tot slot wordt een faunapassage – een onderdoorgang waar dieren onder de weg door kunnen – toegankelijker gemaakt.

Verkeershinder tweede fase

In de tweede fase worden ingrijpendere werkzaamheden uitgevoerd die meer hinder voor verkeer en omgeving veroorzaken. We doen er alles aan om overlast te beperken. Te zijner tijd volgt meer informatie over de definitieve planning, verkeershinder, omleidingen en verdere voorlichting wat betreft de werkzaamheden in de tweede fase.


Volg VerkeerZH op Twitter