Onderhoud Leiderdorpsebrug: definitieve planning en gewijzigde omleiding - Reageren

Gepubliceerd op 14 juni 2019Provincie Zuid-Holland voert vanaf 22 juli tot en met 1 september 2019 werkzaamheden uit aan de Leiderdorpsebrug (Stierenbrug). De werkzaamheden veroorzaken hinder voor weg- en vaarwegverkeer. De alternatieve route voor fietsers en voetgangers is gewijzigd. Zij kunnen via de Rhijnvreugdbrug naar de overkant.

De geplande werkzaamheden aan de Leiderdorpsebrug duren 6 weken. De langere duur van de werkzaamheden heeft onder andere te maken met de aanwezigheid van Chroom-6 in de verflaag van de brug. Deze schadelijke stof vormt geen gevaar voor de omgeving, maar vraagt wel om een andere werkwijze van de aannemer. De uitvoerders zullen op enkele momenten dan ook in witte beschermingspakken te werk moeten gaan.

Alternatieve route fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruikmaken van de Rhijnvreugdbrug en niet van een pontonbrug, zoals eerder genoemd. De keuze voor deze alternatieve fiets- en wandelroute is gemaakt, omdat een pontonbrug open zou moeten voor de scheepvaart.

Door de bloktijden van 2 uur is het aanbod van scheepvaart tijdens een brugopening enorm hoog. De wachttijd voor fietsers en voetgangers wordt hierdoor te lang. Ook ontstaat er een onveilige situatie door verkeersopstopping bij de Ockenrode, daarom is er gekozen voor een alternatieve route via de Rhijnvreugdbrug.

Busvervoer

In overleg met Arriva zijn de routes van de bussen gewijzigd. Dat betekent dat alle bushaltes in gebruik blijven, maar dat er mogelijk een andere buslijn stopt. Plan voor vertrek de busreis via www.arriva.nl.

Hinder weg- en vaarwegverkeer

De brug is 6 weken afgesloten voor wegverkeer. Om verkeersdrukte in de stad zoveel mogelijk te voorkomen, wordt er op de A4 een alternatieve route aangegeven.

De vaarweg is 2 weken volledig gestremd: van 29 juli tot en met 2 augustus en van 5 augustus tot en met vrijdag 9 augustus. Buiten deze stremmingen geldt een hoogtebeperking van 2,50 meter en opent de brug in bloktijden van 2 uur. Voor boten vanaf een hoogte van 2,50 meter geldt een omleiding. Deze informatie is binnenkort te vinden op www.vaarweginformatie.nl.

Meer informatie

Op woensdag 19 juni 2019 organiseert de provincie een informatieavond van 19:00 tot 21:00 uur op de boot ‘River Princess’ tegenover Ockenrode 1-12 in Leiderdorp. Meer informatie over deze avond en de omleidingen is te vinden op de website www.zuid-holland.nl/leiderdorpsebrug.


Volg VerkeerZH op Twitter