Rijbaan N470 vanaf 11 juni ’s avonds afgesloten

Gepubliceerd op 7 juni 2019Bij de werkzaamheden aan de N470 zullen in de periode van dinsdag 11 juni tot en met 5 juli rijbanen worden afgesloten voor verkeer van 20.00 uur ’s avonds tot 6.00 uur ’s ochtends.

Vanaf 11 juni 2019 gaat de provincie verder met de werkzaamheden de N470. Bij deze werkzaamheden is de N470 in 1 richting afgesloten tussen de Berkelseweg en de rotonde Oude Leedeweg.

In de periode van 11 juni tot en met 21 juni wordt gewerkt aan de rijbaan richting Zoetermeer. In de periode van 24 juni tot en met 5 juli wordt gewerkt aan de rijbaan richting Delft.

Werkzaamheden

Tussen het Tolhekplein en hectometerpaal 13.1 wordt de weg voorzien van een nieuwe laag asfalt. Ook worden de pachthavens op deze trajectdelen langs de N470 verwijderd. De werkzaamheden aan de rotonde Oostelijke Randweg zullen in het najaar worden uitgevoerd.

De werkzaamheden vanaf hectometerpaal 13.1 tot aan de Berkelseweg worden later dit jaar uitgevoerd. Op dit gedeelte van de weg zullen de bochten worden aangepast. Die werkzaamheden zijn uitgebreider dan enkel een nieuwe deklaag aanbrengen, daarom hebben we hiervoor een een aparte periode voor ingepland.

Duurzame maatregelen

De N470 wordt de meest duurzame weg van Nederland. Op een deel van de N470 wordt rolweerstandverlagend asfalt aangelegd. Dit speciale asfaltmengsel zorgt voor minder frictie met autobanden, waardoor de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van auto’s vermindert. De lengte van de remweg zal -onder gelijke omstandigheden- niet wijzigen door toepassing van dit asfalt. De stroefheid van een asfaltmengsel wordt bepaald door het toegepaste type steenslag. De steenslag die wordt toepast in het rolweerstandverlagende asfalt is van hetzelfde type als bij ‘normaal’ asfalt.

Hinder

Doordat werkzaamheden tussen 20.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends worden uitgevoerd, is er beperkt hinder voor verkeer. Bij deze werkzaamheden is de N470 in 1 richting afgesloten tussen de Berkelseweg en de rotonde Oude Leedeweg. De grootschalige omleidingen lopen via de A12 naar de A13 en via de N209 en de N471, zie onderstaande tekeningen. De omleidingen staan met borden aangegeven.

De omgeving kan geluidsoverlast ondervinden van het verwijderen van de pechhavens, het frezen van asfalt en het zagen van detectielussen. In de buurt van woonwijken gebeurt dit zoveel mogelijk in de vroege avond. De provincie streeft er naar de hinder zo veel mogelijk te beperken. Bij het frezen wordt met lichtsignalen gewerkt in plaats van met claxonneren, vrachtwagens rijden zoveel mogelijk vooruit en gebruiken geen piepgeluiden maar sissers als signalering bij het achteruitrijden.

Meer informatie

Informatie over het project, werkzaamheden, omleidingen en hinder vindt u op de website www.n470geeftenergie.nl en in de BouwApp, te downloaden voor Iphone en Android. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Boskalis op telefoonnummer 06-15124613 of per mail: .


Volg VerkeerZH op Twitter