Vanaf vrijdag 28 juni werkzaamheden Rotonde Komkommerweg N470.

Gepubliceerd op 18 juni 2019Voor de aanleg van een nieuwe rotonde ter hoogte van de Komkommerweg aan de N470 gelden tussen 28 juni en 19 juli (gedeeltelijke) wegafsluitingen van de N470.

In het weekend van 28 tot en met 30 juni gaat de provincie verder met de werkzaamheden aan de N470. In dit weekend wordt in de N470 een nieuwe rotonde gebouwd die de N470 met de Komkommerweg zal verbinden.

Rotonde Komkommerweg

Om de rotonde te kunnen bouwen is de N470 in het weekend van 28 tot en met 30 juni in beide richtingen afgesloten. De afsluiting geldt van vrijdag 28 juni om 20.00 uur tot maandagochtend 1 juli 06.00 uur. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en in de berm worden de contouren van de rotonde al zichtbaar.

Vanaf maandag 8 juli zal vervolgens het asfalt worden aangebracht. Het asfalt zal worden aangebracht in doordeweekse nachten van maandag- tot en met donderdagnacht tussen 20.00 uur en 6.00 uur. Van 8 juli tot en met 12 juli wordt in de rijrichting Zoetermeer gewerkt en van 15 juli tot en met 19 juli aan de rijrichting Delft.

Duurzame maatregelen

De N470 wordt de meest duurzame weg van Nederland. Op een deel van de N470 wordt rolweerstandverlagend asfalt aangelegd. Dit speciale asfaltmengsel zorgt voor minder frictie met autobanden, waardoor de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van auto’s vermindert. De lengte van de remweg zal -onder gelijke omstandigheden- niet wijzigen door toepassing van dit asfalt. De stroefheid van een asfaltmengsel wordt bepaald door het toegepaste type steenslag. De steenslag die wordt toepast in het rolweerstandverlagende asfalt is van hetzelfde type als bij ‘normaal’ asfalt.

Hinder

Tijdens de werkzaamheden in het weekend van 28 tot en met 30 juni is de N470 in beide richtingen afgesloten vanaf de rotonde Ruyven tot en met de rotonde Tuindersweg.

Tijdens de werkzaamheden op de doordeweekse nachten van 8 juli tot en met 12 juli is de N470 dicht tussen rotonde Ruyven en het Tolhekplein in de rijrichting naar Zoetermeer.

Tijdens de werkzaamheden op de doordeweekse nachten van 15 juli tot en met 19 juli is de weg dicht tussen rotonde Ruyven en het Tolhekplein in de rijrichting naar Delft. De grootschalige omleiding loopt via de A13, de N209 en de N471. Deze omleidingen staan met borden aangegeven. Zie ook bijgevoegde kaarten bij dit bericht.

De omgeving kan geluidsoverlast ondervinden van het frezen en het zagen van asfalt. In de buurt van woonwijken gebeurt dit zoveel mogelijk in de vroege avond. Wij doen ons best de hinder te beperken. Bij het frezen wordt met lichtsignalen gewerkt in plaats van met claxonneren, vrachtwagens rijden zoveel mogelijk vooruit en gebruiken geen piepgeluiden maar sissers als signalering bij het achteruitrijden.

Meer informatie

Informatie over het project, werkzaamheden, omleidingen en hinder vindt u op de website www.n470geeftenergie.nl en in de BouwApp, te downloaden voor Iphone en Android. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Boskalis op telefoonnummer 06-15124613 of per mail: .


Volg VerkeerZH op Twitter