Zuid-Holland past bedieningstijden bruggen en sluizen aan vanwege coronavirus

Gepubliceerd op 9 april 2020Let op: aangepaste bedientijden bruggen en sluizen tijdens Paasweekend:

  • Goede Vrijdag 06.00 tot 22.00 uur
  • Zaterdag 11 april 09.00 tot 13.00 uur
  • Eerste Paasdag geen bediening
  • Tweede Paasdag geen bediening

Uitzondering zaterdag 11 april: Gouwe tot 18.00 uur en het Merwedekanaal tot 19.00 uur.

De winterbedieningstijden voor bruggen en sluizen van de provincie Zuid-Holland worden verlengd. De ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19) nopen de provincie tot deze maatregel.

De zomerbedieningstijden beginnen normaal gesproken op 1 april als het nieuwe vaarseizoen begint. Vanaf die datum werken meer medewerkers om de bruggen en sluizen te bedienen, omdat er in deze periode meer scheepvaart is en er meer brugopeningen nodig zijn. Daarmee wordt het risico op besmetting van onze medewerkers groter en dat willen we voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat de bediening van bruggen en sluizen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd, heeft de provincie besloten de winterregeling aan te houden. Daardoor kan iedereen zich snel en veilig in de provincie verplaatsen.

In dringende gevallen kan in overleg van de vastgestelde bedieningstijden worden afgeweken. Zo blijven onze vaarwegen beschikbaar voor scheepvaartverkeer.

De winterbedieningstijden van bruggen en sluizen in Zuid-Holland blijven in ieder geval van kracht totdat de maatregelen van het kabinet zijn afgeschaald.