Werkzaamheden N215 Melissant-Dirksland

Gepubliceerd op 23 maart 2021


De provincie Zuid-Holland heeft inmiddels de nieuwe N215 tussen Melissant en Dirksland opgeleverd. Maar van de oude N215 moet nog een parallelweg worden gemaakt. Die laatste werkzaamheden ter hoogte van Melissant worden door een nieuwe aannemer uitgevoerd.

Nieuwe aannemer

De  nieuwe aannemer heeft het werk overgenomen. Het bedrijf maakt alle overgebleven werkzaamheden zo snel mogelijk af om zoveel mogelijk hinder voor de omgeving te voorkomen.

Bypass bij kruising Noorddijk

Op woensdag 3 maart 2021 is de nieuwe aannemer  begonnen met de voorbereidende werkzaamheden op de oude Provinciale weg (N215) bij de kruising Noorddijk. Een bypass is naast de kruising aangelegd, zodat de kruising niet helemaal afgesloten hoeft te worden voor het verkeer en Melissant bereikbaar blijft.

Nieuwe planning

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe planning. In verband met juridische procedures, kunnen sommige werkzaamheden nog niet worden uitgevoerd. Zodra hierover meer bekend is, informeren de provincie en gemeente u hierover.