N211 Wippolderlaan: Werkzaamheden Zwethkade Noord en kruising N222 Wateringen

Gepubliceerd op 27 mei 2021


Vanaf 1 juni a.s. zullen er gedurende circa 3 weken werkzaamheden plaatsvinden nabij een gasstation aan de Zwethkade Noord en bij de kruising van de N211 met de N222. Het betreft het buiten gebruik stellen van een gasleiding door Gasunie.

Daarnaast zal het looppad nabij het gasstation, ter hoogte van het klimrek van 2SUR5/Boerderij Dichtbij aan de Zwethkade Noord, tijdelijk worden afgezet. Dit zal met borden worden aangegeven.

Inventarisatie bomen N211

In dezelfde periode vindt er een inventarisatie plaats van de bestaande bomen langs de N211. De inventarisatie dient als informatie voor de provincie, voor het verder vormgeven van het inrichtingsplan en contract met de aannemer. Er vinden dus nog geen uitvoerende werkzaamheden op dit gebied plaats.

Wij begrijpen dat de werkzaamheden enige hinder met zich mee zullen brengen, maar doen ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken.

De werkzaamheden zijn onderdeel van project Reconstructie N211 Wippolderlaan