N223: start werkzaamheden Midden-Delfland

Gepubliceerd op 26 oktober 2020


De provincie Zuid-Holland en de gemeente Midden-Delfland starten begin november 2020 met het veilig inrichten van het laatste deel van de N223: vanaf de Noord-Lierweg tot aan de A4.

Wat gaat er gebeuren?

De aannemer begint met het gedeelte vanaf ‘t Woudt tot aan de A4. De hoofdrijbaan wordt verbreed, zodat de weg veiliger wordt. De bermen krijgen een verharding. Daarnaast richt de aannemer de fietspaden en de fietsoversteek bij de Lotsweg opnieuw in.

Als provincie willen wij Zuid-Holland veilig en bereikbaar houden. Daarom werken we aan de N223.

Wanneer is dit weggedeelte klaar?

De hoofdrijbaan en de berm zijn eind 2020 klaar, de fietspaden en de fietsoversteek eind maart 2021.

Wat merkt de omgeving hiervan?

We zorgen altijd dat de omgeving zo min mogelijk last heeft van ons werk. Toch is het nodig om de weg een paar keer af te sluiten. Dat doen we zoveel mogelijk in de avond/nacht of in het weekend. De eerste wegafsluiting is eind november tussen ‘t Woudt en de Klaas Engelbrechtsweg. Ruim een week van tevoren plaatsen wij hierover een nieuw bericht.