N228: werkzaamheden op dinsdag 13 oktober

Gepubliceerd op 6 oktober 2020Ter hoogte van de brandweerkazerne in Haastrecht worden dinsdag 13 oktober nieuwe detectielussen aangebracht in de N228.

Verkeershinder tussen 9.00 en 15.00 uur

Bestaande detectielussen die ca. 500 meter oostelijk van de kruising met de Goverwellesingel liggen, worden op 13 oktober juist verwijderd. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op dinsdag 13 oktober tussen 9.00 en 15.00 uur. Daarbij is steeds een rijstrook afgesloten. Het verkeer kan om en om gebruikmaken van de andere rijstrook. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer daarbij.

Enige geluidshinder voor directe omgeving

De nieuwe detectielussen komen in beide rijrichtingen in het wegdek te liggen. Ook komt er aan de zijkant van de weg een kastje te staan waarin de meetgegevens worden opgeslagen. Een paal met zonnepaneel zorgt voor de stroomvoorziening hiervan.

Voor het aanbrengen van de detectielussen is het nodig om geulen te frezen in het asfalt. Dit zorgt mogelijk voor enige geluidshinder in de directe omgeving.

Meetgegevens

Detectielussen geven informatie over het aantal voertuigen dat de N228 gebruikt én over de snelheid ervan. Deze gegevens gebruikt de provincie bij het veiliger maken van de N228. Er zijn op dit moment vier locaties buiten de bebouwde kom waar detectielussen liggen. Een daarvan wordt dus verwijderd. Met de nieuwe detectielussen ter hoogte van de brandweerkazerne kan de provincie ook gegevens verzamelen van verkeer binnen de bebouwde kom.