N489: Voorbereidende werkzaamheden parallelweg vanaf 1 november

Gepubliceerd op 26 oktober 2021


De provincie voert op dit moment groot onderhoud uit aan de N489 in Hoeksche Waard. Vanaf 1 november worden voor de verbreding van de parallelweg (tussen de N488 en de Van Koetsveldlaan) voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Daarna start de provincie op 15 november met de verbreding van de parallelweg. Deze werkzaamheden duren tot en met maart 2022. Het groot onderhoud is nodig om de weg in goede staat te houden. Zo blijft de provincie bereikbaar.

Voorbereidende werkzaamheden

Ter voorbereiding op de verbreding van de parallelweg worden nu al kabels en leidingen verlegd en worden vanaf 1 november ongeveer 100 bomen gekapt. Hier komen nieuwe bomen voor terug. De bomen bij de parallelweg zijn aan het eind van hun levensduur en kunnen, bijvoorbeeld door afbrekende takken, gevaarlijk worden voor het verkeer. Daarom is het belangrijk om deze bomen te kappen. In overleg met een ecoloog nemen we tijdens de bomenkap tijdelijke maatregelen om rekening te houden met de vleermuizen in het gebied. Na de verbreding van de parallelweg, worden de nieuwe bomen geplant langs de nieuwe weg. De nieuwe bomen worden ondersteund door boompalen, die gemaakt worden van het hout van de eerder gekapte bomen. Op deze manier krijgt een deel van het gekapte hout een doel op dezelfde locatie.

Hinder tijdens voorbereidende werkzaamheden

Fietsers moeten tijdens de bomenkap soms even wachten. Zij worden door verkeersregelaars begeleid door het werkvak. Sinds 20 oktober rijden landbouwvoertuigen vanwege voorbereidende werkzaamheden met kabels en leidingen al over de hoofdrijbaan van de N489. Dat duurt tot en met maart 2022.

Verbreding parallelweg vanaf 15 november

De provincie start op 15 november met de verbreding van de parallelweg tussen de Van Koetsveldlaan en de Botweg. De weg wordt verbreed en aan beide kanten komt bermverharding, zodat landbouwvoertuigen veiliger langs fietsers kunnen rijden. Daarna starten de voorbereidende werkzaamheden tussen de N488 en de Botweg. De parallelweg wordt op dit deel van de weg begin 2022 verbreed. De omgeving wordt hierover nog geïnformeerd.

Omleiding van 15 tot en met 21 november

Tijdens onze werkzaamheden is de aansluiting van de Botweg-N489 afgesloten. De hoofdrijbaan van de N489 blijft open. Verkeer van en naar Klaaswaal rijdt tijdens de afsluiting via de N488. Fietsers op de N489 kunnen omrijden via de Blauwesteenweg en de Groeneweg. Tussen Klaaswaal en Westmaas volgen zij een omleiding over de Kreupeleweg en de Munnikendijk. De omleidingen gelden tot en met 21 november.