N489: Werkzaamheden aan fietspad tussen Raadhuislaan en Maasdijk tot 15 november - Reageren

Gepubliceerd op 7 oktober 2021


De provincie Zuid-Holland is bezig met het groot onderhoud op de N489 in Hoeksche Waard. Vanaf half oktober wordt tussen de Raadhuislaan en Maasdijk het fietspad vervangen. Deze werkzaamheden duren tot 15 november en zijn onderdeel van het groot onderhoud aan de N489.

De afgelopen weken is door nutsbedrijven gewerkt aan kabels en leidingen bij het fietspad langs de N489 tussen de Raadhuislaan en de Maasdijk. Vanwege onverwachte omstandigheden duren deze werkzaamheden langer. Daarom is besloten om aansluitend in dezelfde afsluiting het fietspad te vervangen.

Vernieuwing fietspad Raadhuislaan-Maasdijk

Naast de werkzaamheden aan kabels en leidingen, staat de vervanging van het fietspad ook nog op de planning van het groot onderhoud N489. Het is de aannemer gelukt om de vernieuwing van het fietspad eerder in te plannen, waardoor we alle werkzaamheden aan het fietspad in één afsluiting kunnen uitvoeren.

Tot ongeveer half oktober wordt gewerkt aan de kabels en leidingen. Daarna start de aannemer met de vervanging van het fietspad. Het fietspad wordt vanaf de fundering helemaal opnieuw opgebouwd. Hierdoor is het fietspad tot 15 november afgesloten.

Hinder verkeer doorsteek Maasdijk

Vanwege kabel- en leidingwerkzaamheden en het aanbrengen van voorbelasting wordt de doorsteek bij de Maasdijk vanaf maandag 11 oktober weer in gebruik genomen. De Maasdijk blijft op deze manier bereikbaar voor verkeer van en naar de N489. De voorbelasting moet minimaal 9 maanden blijven liggen, zodat de grond daarna voldoende draagkracht heeft om daar de rotonde te kunnen maken. De doorsteek blijft tot de afronding van de rotonde Westdijk/Maasdijk open. De provincie Zuid-Holland verwacht in 2022 meer informatie te kunnen geven over de planning van de rotonde.

Het groot onderhoud is nodig om de weg in goede staat te houden. Zo blijft de provincie bereikbaar.


Meer informatie