Start kadevervanging Delftsekade in Leidschendam - Reageren

Gepubliceerd op 19 september 2019De provincie Zuid-Holland vervangt van 30 september tot en met 19 december 2019 een gedeelte van de kademuur van de Delftsekade in Leidschendam.

De provincie vervangt in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland in totaal 30 meter van de kademuur. De kadevervanging is nodig om de kade veilig en stabiel te houden. Na de werkzaamheden wordt alles hersteld en keert de oude situatie terug. Wel worden er, mede op verzoek van de bewoners, extra fietsenrekken langs de nieuwe kade geplaatst.

Hinder wegverkeer

De Delftsekade blijft bereikbaar. De werkzaamheden vinden plaats vanaf het water. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot en met 16.00 uur. Voor de weg is er weinig tot geen hinder. De parkeerplaatsen bij de huisnummers 9 tot 13 voor de Delftsekade komen tijdelijk te vervallen voor een veilige doorgang.

Hinder vaarverkeer

Voor de vaarweg is er geen hinder. Er wordt voldoende ruimte in de vaarweg vrijgehouden om de werkzaamheden te passeren.


Volg VerkeerZH op Twitter